Honda BR-V

Phiên bản Giá bán
Honda BR-V - L705.000.000 
Honda BR-V - G661.000.000 

Honda Accord

Phiên bản Giá bán
Honda Accord - Trắng ngọc quý phái1.329.000.000 
Honda Accord - Ghi bạc thời trang1.319.000.000 
Honda Accord - Đen ánh độc tôn1.319.000.000 

Honda CR-V

Phiên bản Giá bán
Honda CR-V - L AWD1.310.000.000 
Honda CR-V - e:HEV RS1.259.000.000 
Honda CR-V - L1.159.000.000 
Honda CR-V - G1.109.000.000 

Honda HR-V

Phiên bản Giá bán
Honda HR-V - G699.000.000 
Honda HR-V - RS871.000.000 
Honda HR-V - L826.000.000 

Honda Civic

Phiên bản Giá bán
Honda Civic - E730.000.000 
Honda Civic - G770.000.000 
Honda Civic - RS870.000.000 

Honda City

Phiên bản Giá bán
Honda City - G559.000.000 
Honda City - L589.000.000 
Honda City - RS609.000.000